print
"Spre o familie” ”“ Centrul de servicii familiale, finanțat de "Amici dei bambini”. Proiect realizat la gimnaziul internat din orașul Leova
06.11.2007
Perioada de implementare: mai 2005 ”“ prezent (2007)
Beneficiarii: cca 230 de copii din gimnaziul internat Leova
Donator: Amici dei Bambini, Italia

Scopul:
Restabilirea treptată a relației dintre copilul instituționalizat șifamilia sa biologică sau lărgită, precum și resocializarea și dezvoltarea personalității copilului lipsit de grija părintească.
Obiective:
  • susținerea (ajutor social, psihologic, material) familiilor biologice sau lărgite ale copiilor selectați pentru proiect;
  • promovarea colaborării dintre sectorul social public și privat învederea repartizării cât mai eficiente a resurselor și eforturilor pentru soluționarea problemelor copilului instituționalizat și amediului său familial.
Descrierea:
În cadrul centrului echipa de asistenți sociali lucrează în 2 direcții:
  • Directia de intervenție socială;
  • Partea educativă.
Beneficiarii proiectului sunt 230 de copii.
Ei beneficiază de următoarele servicii:
  • servicii psihologice;
  • servicii juridice;
  • servicii spirituale prin intermediul preotului.
Rezultate în 2007:
  • 27 copii au fost reintegrați în familiile lor biologice;
  • au fost restabilite 40 de legături familiale.
Copyright © 2020 Misiunea Socială "DIACONIA". Toate Drepturile Rezervate.
VISA MASTERCARD TERMENI ȘI CONDIȚII