Domenii de intervenție

Proiectul "În brațele mamei"-sprijin pentru mamele aflate în pragul disperării
01.10.2013
Anul inaugurării: 2010; Finanțatori: Caritas Viena, Caritas Ambrosiana, Monaco Aide et Presence, Church World Service. Scopul proiectului este asigurarea dreptului fiecărui copil de a crește în familie. Proiectul presupune cazarea în Centrul maternal  a cuplurilor-mamă copil/gravidelor în cazurile de emergență pentru o perioadă determinată. Echipa multidisciplinară elaborează un plan individual de intervenție prin care se urmărește consolidarea relației dintre mamă și copil, formarea deprinderilor de îngrijire a copilului, gestionarea resurselor etc., în vederea creării unui mecanism de viață autonomă; asistarea în comunitate a cuplurilor
Proiectul "Brațele părintești"
07.10.2013
Anul lansării: 2011; Finanțator: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei; Scop: susținerea familiilor social-vulnerabile; Descriere: proiectul presupune asistarea la distanță a unor familii social-vulnerabile; lunar acestea beneficiază, după necesitate, de asistență materială (produse alimentare, igienice, rechizite școlare etc), precum și de servicii de asistență juridică, psihologică și sprirituală; Impact: au fost susținute 20 de familii din Chișinău și Orhei.
Apartamentul social „Spre Independență”
07.10.2013
Anul inaugurării: 2007; Finanțatori: Monaco Aide et Presence, Vismara/Caritas Ambrosiana, Caritas Viena; Scop: integrarea socială a orfanilor și orfanilor social; Descriere: anual, câte 6-7 tinere ieșite din sistemul rezidențial, orfane sau din familii dezorganizate, sunt găzduite în cadrul Apartamentului social ”“ stabiliment social din Orhei. Serviciile oferite (asistență socială, psiphologică, spirituală, vocațională etc.) urmăresc creșterea gradului de autonomie personală și socială a tinerelor; Impact: a cincea generație de beneficiare a absolvit în mai 2012, iar în prezent aici se află alte 6 tinere.
Dezvoltăm solidaritatea socială
02.10.2013
Proiectul "Aproape de Aproapele" Anul lansării: 2013 Finanțatori: Caritas Viena (Austria), Caritas Ambrosiana (Italia), Vismara(Italia) Scop: crearea unui mecanism autohton de solidaritate socială prin colectarea bunurilor și redistribuirea acestora persoanelor aflate în dificultate. În cadrul său activează o cantină socială mobilă și un depozit de bunuri. Beneficiari: bătrâni, persoane fără adăpost, familii social-vulnerabile      
Proiectul „Young Diaconia”
10.10.2013
Proiectul „Young Diaconia” Anul lansării: 2007; Finanțator: Caritas Viena; Scop: creșterea numărului de tineri implicați în programele Diaconiei, prin sprijinirea participării lor în diverse activități de voluntariat, în beneficiul comunității; Descriere: prin acest proiect, se valorifică tânărul ca resursă capabilă de a schimba viața comunității, în acest sens a fost formată rețeaua „Orthonet”, formată de grupuri de tineri din diverse parohii ale Mitropoliei Basarabiei; Impact: au fost active 7 grupuri de voluntari (cca 130 de tineri), care s-au implicat în activități sociale la nivel de
Proiectul „Taberele Solidarității”
10.10.2013
Proiectul „Taberele de vară” Anul lansării: 2005; Parteneri: Caritas Ambrosiana și Bambini in Romania; Scop: promovarea voluntariatului și a activităților de animație în zonele rurale; Descriere: taberele de zi sunt organizate de către o echipă formată de voluntari din Italia și Republica Moldova. Programul fiecărei tabere conține: jocuri, activități de educație non-formală pentru copii și activități sociale (asistarea la domiciliu a bătrânilor, activități ecologice etc.). Fiecare tabără durează 6 zile; Impact: au fost organizate 4 tabere de vară în localitățile: Manta (r-nul Cahul), Răzălăi (r-nul
Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru o viață fără drog”
10.10.2013
Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru o viață fără drog” Anul lansării: 2011; Scop: prevenirea traficului și consumului de droguriși alcool; Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova; Descriere: activitățile de bază ale proiectului vizează formarea unei rețele primare de intervenție comunitară și dezvoltarea unui program specializat de reabilitare pentru victimele traficului și consumului de droguri/alcool; Impact: 1579 de tineri din 20 de instituții de învățământ au participat la lecții de informare; 20 persoane au beneficiat de consiliere în cele 3 centre specializate din Chișinău, Orhei
Prima   »  Noutăți   »  Știri » DECLARAȚIA Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova cu privire la colectarea și distribuirea fondurilor pe timpul pandemiei Covid-19.
DECLARAȚIA Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova cu privire la colectarea și distribuirea fondurilor pe timpul pandemiei Covid-19.
31.07.2020   145 Accesări  
   

Organizațiile semnatare, membre ale Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova își exprimă îngrijorarea față de mecanismul de colectare și utilizare a donațiilor pe timpul pandemiei cauzate de Covid-19. Încă la începutul pandemiei în țară, membrii Platformei au ieșit cu un Apel public privind necesitatea unor măsuri pentru colectarea și gestionarea eficientă a donațiilor în perioada de criză, dar care nu a fost luat în calcul de către autorități.

Astfel, după 4 luni de la declanșarea situației de criză, în cadrul Platformei a fost elaborat un Studiu care a consolidat imaginea generală despre modalitatea în care autoritățile, societatea civilă, dar și sectorul privat s-a implicat în lupta cu noul virus: persoanele juridice și cetățenii de rând au dat dovadă de solidaritate și au donat sub diferite forme: bani, produse alimentare, transport gratuit, prânz cald pentru personalul medical, echipamente medicale, bunuri materiale și activități voluntare supuse unui risc sporit de infectare pentru acordarea unui ajutor primar.

În același context, Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea virusului COVID-19. În acest sens, Ministerul Finanțelor, la 17 martie a deschis trei conturi bancare în lei moldovenești, dolari americani și euro, iar ulterior, Ministerul Finanțelor a prezentat un comunicat de presă prin care a adus la cunoștință că în conturile deschise au fost încasate mijloace bănești în sumă totală de 25.414.401,80 lei, dintre care: 25.102.395,06 lei, 3560 euro și 13.298 dolari SUA. Din comunicatele prezentate de Ministerul Finanțelor, sumele acumulate au fost transferate în Fondul de intervenție a Guvernului, fiind ulterior repartizate, însă modul de gestionare și de repartizare a donațiilor acumulate de către autorități nu este clar până în prezent.

 

Cu regret, Autoritățile nu au făcut public un raport detaliat, care să includă sursa tuturor donațiilor (financiare, materiale, servicii, resurse umane), dar și forma, destinația finală a acestor ajutoare. La fel, nu sunt clare măsurile de susținere, din aceste fonduri, a altor categorii de persoane, instituții, decât sistemul de sănătate, afectate de pandemie: sistemul de educație, social, economic, sărăcia, șomajul etc.

Prin urmare, provocarea principală a Republicii Moldova în cazul activității filantropice pe perioada stării de urgență fiind lipsa unei transparențe în cazul gestionării donațiilor filantropice pentru lupta cu Pandemia COVID-19, până în prezent nu se cunoaște care este suma totală de donații, unde au fost redirecționați banii, ajutoarele și echipamentele și care este situația actuală.

Deși ne aflăm într-o perioadă cu un potențial imens de digitalizare, în care autoritățile ar fi putut crea platforme de colectare și utilizare transparentă a donațiilor în situația de criză, dar și încurajând, în așa fel, donațiile și contribuțiile în diminuarea răspândirii Covid-19, regretăm că nu au fost întreprinse asemenea măsuri, care ar fi dus la promovarea și dezvoltarea filantropiei în țară.

În lipsa unor măsuri și acțiuni eficiente, constatăm mai multe probleme, care au diminuat din impactul și scopul filantropiei în situația de criză:

 • Cadrul normativ care reglementează domeniul filantropiei nu a fost adaptat pentru situațiile de criză. Lipsa unei Decizii sau Hotărâri de Guvern (sau orice alt act normativ) suplimentar pentru scutirea de anumite taxe în cazul donațiilor filantropice în situații de criză;
 • Lipsa unor inițiative din partea autorităților de a crea și desfășura campanii de colectări de fonduri și pentru gestionarea lor corectă;
 • Personalul nepregătit din cadrul organizațiilor societății civile pentru colectarea de fonduri, în special pentru domenii mai puțin cunoscute (echipament medical) și în regim de urgență;
 • Neîncheierea unor parteneriate Guvern-Societatea Civilă-Organizații Comerciale care ar putea dezvolta și promova donațiile filantropice pe timp de criză și inclusiv și acordarea unui suport în gestionarea corectă a fondurilor acumulate;
 • Transparența redusă din partea Guvernului și a administrațiilor publice locale privind sumele colectate și redirecționarea banilor colectați etc.

În contextul celor enunțate mai sus, organizațiile semnatare, membre ale Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova vin cu câteva recomandări către:

Autoritățile publice:

 • Revizuirea și ajustarea Legii cu privire la filantropie și sponsorizare nr. 1420 din 31.10.2002. Revizuirea activităților și necesităților organizațiilor filantropice. Includerea altor forme de activități filantropice și încadrarea posibilităților digitale în dezvoltarea și promovarea filantropiei;
 • Revizuirea art. 36 din Codul Fiscal și mărirea ratei deductibilității din veniturile totale, nu din veniturile impozabile;
 • Posibilitatea de a modifica mecanismul fiscal, ca exemplu implementarea creditului fiscal sau a ambelor mecanisme deductibilitatea și/sau creditul fiscal;
 • Elaborarea unui mecanism de transparență viabil și eficient în cazul donațiilor făcute de către organizațiile non-guvernamentale sau de către persoane fizice;
 • Un mecanism transparent pentru platformele de crowdfunding dezvoltate;
 • Elaborarea și implementarea unui mecanism special în cazul situațiilor de urgență în toate domeniile: fiscal, juridic etc.;
 • Reglementarea unei proceduri simplificate (inclusiv electronice) de confirmare și de raportare a donațiilor de către persoanele fizice/juridice;
 • Stabilirea unui mecanism transparent, accesibil on-line, de monitorizare a suportului filantropic și de sponsorizare (inclusiv sistem eficient de raportare) în cazurile stării de urgență;
 • Sprijinirea de către instituțiile statului și promovarea filantropiei la nivel național ca de exemplu: instituirea Anului filantropiei.

Recomandări pentru organizațiile neguvernamentale:

 • Consolidarea capacităților și dezvoltarea unei rețele de specialiști de performanță în domeniul filantropiei și atragerii de fonduri;
 • Încheierea parteneriatelor cu mediul privat, în vederea promovării și recunoașterii filantropiei;
 • Elaborarea și adoptarea politicilor de fundrasing și crowdfunding, orientate pentru colectarea de fonduri din donații filantropice și sponsorizare, cu recomandări și planuri de acțiuni în cazuri de criză;
 • Promovarea și raportarea folosind posibilitățile on-line;
 • Dezvoltarea unor campanii eficiente de advocacy pentru modificarea cadrului normativ în vigoare și asigurarea transparenței și raportării eficiente în cazul gestionării resurselor acumulate etc.

Recomandări pentru sectorul privat:

 • Încheierea parteneriatelor cu organizații neguvernamentale sau cu instituțiile statului privind acordarea/colectarea de donații (sub orice formă);
 • Solicitarea unei raportări și a transparenței privind resursele financiare transmise în perioada de criză;
 • Solicitarea dezvoltării unui mecanism de facilitare fiscală în cazul situațiilor de urgență.

Membrii Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova își exprimă disponibilitatea de a contribui la atingerea acestor obiective, pentru a spori nivelul filantropiei în țară și pentru a asigura un mecanism transparent, eficient și legal de colectarea și gestionare a fondurilor în diverse situații de criză.

Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Moldova este o comunitate de 36 ONGuri din domeniu și a fost creată în anul 2019 cu scopul de a îmbunătăți și dezvolta filantropia în Republica Moldova.

Documentul DECLARAȚIEI poate fi accesat aici

Tel. (+373 22) 46-32-28, (+373 22) 46-32-31, (+373 22) 46-32-34      Fax.     (+373 22) 46-32-29;
Adresa:   Str. Criuleni 22 (Cartierul Posta Veche), Chisinau, Republica Moldova vezi pe hartă
Total vizitatori: 1226462 |  ieri: 290 |  azi: 291 |  Online: 9